۱
۲
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
انتشارات دهسرا
۱

حروفچینی (تایپ)

۲

صفحه‌آرایی

۳

طراحی

۴

شابک

۵

فیپا

۶

مجوز

۷

کنترل کیفیت

۸

چاپ

۹

صحافی

۱۰

نظارت چاپ

۱۱

تحویل

 • تایپ

  حروفچینی تخصصی

 • صفحه‌آرایی

  صفحه‌آرایی حرفه‌ای

 • شابک

  شماره استاندارد بین‌المللی کتاب

 • فیپا

  فهرست‌نویسی پیش از انتشار

 • مجوز

  اخذ مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 • کنترل کیفیت

  بررسی سفارشات در طی تمامی مراحل

 • چاپ

  چاپ سفارشات

 • صحافی

  صحافی

 • نظارت چاپ

  نظارت چاپ

 • تحویل

  تحویل سفارشات