طـــــــراحـــــــی

طراحی پاکت، فولدر (ست اداری)
طراحی سربرگ، فاکتور و یادداشت (ست اداری)
طراحی کارت ویزیت (ست اداری)
طراحی لوگو (ست اداری)
طراحی پوستر
طراحی بسته‌بندی
طراحی کاتالوگ، بروشور (ست اداری)
طراحی CD-DVD و پاکت آن (ست اداری)
طراحی سررسید، سالنامه، تقویم رومیزی و دیواری
طراحی وب‌سایت
طراحی جلد کتاب و مجله
طراحی تابلوهای فروشگاهی و نمایشگاهی